Taina celor șapte biserici ale Apocalipsei

ÎNVAŢĂ de Kostas Varnalis
septembrie 27, 2014
Cum e când creierul atinge potenţialul de 100%?
ianuarie 25, 2015
Show all

Taina celor șapte biserici ale Apocalipsei

”Ce vezi scrie într-o carte și o trimite celor șapte biserici:  la Efes,  Smirna,  Pergam,  Tiatira,  Sardes,  Filadelfia și Laodicea„ (Apocalipsa 1, 11).

Scena picturii Coborârii Duhului Sfânt de la biserica din Drăgănescu mi s-a părut a fi mult mai complexă dacă luăm în calcul toate detalile. Părintele Arsenie Boca ne-a făcut un serviciu enorm, nu numai românilor ortodocși ci a întregii lumi creștin-ortodoxe dezvăluind așa precum văd eu aici (totuși parţial) o taină a cărţii apocalipsei, lucru care nu știu să-l fi făcut vreodată cineva până acuma cu harismele hărăzite de la Dumnezeu pe care le-a avut părintele Arsenie. Voi prezenta mai jos raţionamentul prin care am ajuns la această concluzie. Sărbătoarea cincizecimii sau a coborârii Duhului Sfânt este în Biserica Ortodoxă sărbătoadrea întemeierii Bisericii creștine dreptmăritoare de pe întregul pământ! Pentru că pe lângă vorbirea minunată în diferite limbi ale neamurilor, apostolii au întemeiat comunităţi creștine, adică biserici, începând din Ierusalim în toată lumea, după porunca binecunoscută a Mântuitorului. În unele popoare apostolii au fost primiţi întemeind acolo biserici iar în altele propovăduirea evangheliei nu a prins așa ușor. Neamurile care au asimilat de atunci învăţătura apostolilor direcţi ai lui Isus(cei 12), au continuitate apostolică, dacă bisericile întemeiate de aceștia dăinuie și astazi. Părintele Arsenie i-a pictat pe sfinţii apostoli în cer de unde trimit razele învăţături creștine în jos asupra unur biserici în număr de șapte prinse într-un bloc compact aurit, simbol al unităţii bisercilor creștine reduse în fapt la una singură, sobornicească și apostolească biserică al cărei cap este Iisus Hristos. Acest bloc plutește pe o mare simbol al vieţii și al lumii, cu pericolele ei (demonii din fundal stânga). Totuși de ce doar șapte biserici când fiecare apostol a încreștinat o comunitate ? Era firesc să fie 12. Răspunsul cel mai apropiat este că doar acestea au rezistat în timp. Ele sunt cele care contează. Iar în biblie într-un singur loc se află șapte biserici recunoscute oficial de Însuși Hristos care prin simbolistica numărului șapte semnifică fieccare biserică creștină dreptmăritoare de-a lungul veacurilor până la sfârșit. Acest loc este primul capitol al cărţii apocalipsei, în care e prezentată taina a șapte biserici cu șapte sfeșnice de aur ocrotite de șapte îngeri. Tocmai aceste biserici, cred eu că le-a descris părintele Arsenie Boca. Ele sunt Biserica din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Apostolul Pavel este cel ce a ridicat aceste biserici creștine, astăzi parte a teritoriului Turciei. Sunt câteva interpretări teologice asupra celor șapte biserici ale apocalipsei;  ele concretizează fie evoluţia istorică a unei instituţii a bisericii creștine în ansamblu prin mai multe faze ale epocilor istorice prin care a trecut de la primirea evangheliei până la parusie sau chiar starea finală în care a ajuns Biserica creștină a lui Hristos în momentul final al istoriei, deci premergător parusiei, timpul apocaliptic,  etc. Nu știm precis lucrurile acestea dar ceea ce ne interesează pe noi este mesajul pe care ni l-a trimis părintele Arsenie Boca pentru descifrarea tainei. După cum se vede în imaginea icoanei sfinţiei sale, profilele celor șapte biserici aparţin unor lăcașuri de cult foarte cunoscute în lume, unele contemporane nouă, nu neapărat foarte vechi, acestea făcând trimitere la instituţia bisericii respective care întradevăr a fost întemeiată de cei 12 apostoli ai lui Hristos. Așadar vedem profilul unei biserici rusești, a bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim sau al Sfintei Sofia din Constantinopol, catedrala Sf. Petru din Roma dar eu cred că acolo e Catedrala Mântuirii Neamului dacă ţinem cont de textul bisericii din Filadelfia. În acest fel poate că a vrut părintele să ne deslușească taina,  nu fără un oarecare efort de interpretare din partea noastră. Dacă avem îndraznirea să-l facem.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com