Ascultând Evanghelia în genunchi…
ianuarie 20, 2016
În umbra unei profeții
februarie 5, 2016
Show all

Dintre toate scenarile apocaliptice ale sfârșitului lumii iminența unui război nuclear a fost prea puțin luată în considerare. La un moment dat s-a atras atenția în presa lumii, în ultimii 10 ani, de numărul mare de state care acum s-au ridicat și au rămas la 9, state ce dețin rachete nucleare. Statele și America, împreună dețin 93% din arsenalul nuclear din întreaga lume. Acestea 9 rămnân în continuare SUA, Rusia, China, Marea Britanie, Franța, India, Pakistan, Israel, și Coreea de Nord.
Cea mai iminentă amenințare, Criza rachetelor din Cuba, pare să fi trecut și să fi rămas doar istorie. Deși criza aceasta a durat doar 38 de zile, istoricii spun că războiul rece a fost la un pas să se transforme în al Treilea Război Mondial.
După cum putem învăța din intervenția voinței divine în istoria omenirii ori de câte ori Dumnezeu amenința cu o pedeapsă catastrofală trimitea prin profeți un mesaj asupra iminenței calamității ce avea să se coboare asupra comunității sau persoanei vizate și i se lăsa de fiecare dată o perioadă de timp ca prin pocăință aceștia să se reabiliteze, să-și revizuiască complet atitudinea și astfel să scape de urgie. Avem exemplul orașului Ninive care a fost scăpat de pedeapsă după pocăința locuitorilor la care a fost trimis profetul Iona. Iar pentru că în viitor locuitorii orașului Ninive au revenit la aceleași metehne rele cetatea a fost luată de asirieni; un alt exemplu este distrugerea templului din Ierusalim profețit de profetul Ieremia, care la fel după pocăința evreilor nu a mai fost distrus, fapt care a dus la discreditarea lui Ieremia, de către unii contemporani ai săi ca fiind mincinos. Însă pentru lepădarea lor de Iisus Hristos, Dumnezeu și om, templul a fost distrus mai târziu de armatele lui Vespasian, odată pentru todeauna așa cum este astăzi în prezent. Oare nu am putea acest ”război rece” rămas celebru în istoria omenirii ca fiind un avertisment pe care Dumnezeu l-a lăsat oamenilor pentru viitor ? Foarte probabil că se va împlini așa cum și în cazurile de mai sus, pedeapsa într-un final tot a venit.
Părintele Arsenie Boca a avut revelația unui război atomic ca și sfârșit al lumii, mai degrabă decât a oricărui altuia. La această calamitate spunea a conlucrat știina descoperită de om și prin care a vrut să-L substituie pe Dumnezeu (vezi sloganul ”știința e totul„). Descria bomba atomică astfel: Aceasta e arma atomică. Niște mici bombe care explodeaza catastrofal. Materia din ele nu se mulțumește să-și mărească fulgerător volumul, ci, deodată cu aceasta, aduc materia din ele la starea focului din soare. Zdruncinarea echilibrului materiei și transformarea ei fulgerătoare în fenomene atomice, (…) e o îndrăzneală a științei de-o nebunie fără seamăn. Și e o nebunie fiindcă ucide oamenii și, poate că, până la urmă, va pune și chibrit la lumea asta. („Omul în haine de in”… p. 212).
În același loc, în paragraful următor explică acea înfricoșătoare Ziuă a Domnului. ca și un fenomen al exploziei atomice tălmăcind profeția din II Petru (3, 10-12) în felul următor: Ziua Domnului va veni ca un fur. Atunci cerurile pieri-vor cu vuiet mare; stihiile (elementele chimice din știință n.a.), arzând se vor desface, și pământul și lucrurile de pe el de istov (fulgerător n.a.) vor arde!”
Este profețit în literatura duhovnicească un război nimicitor care foarte probabil va fi al treilea război mondial. Problema se pune când va veni antihristul după sau înaintea acestui război. Eu personal înclin să cred că va veni abia după întrucât unii din sfinții părinți printre care și Arsenie Boca au profețit că vor fi foarte puțini creștini în vremea lui antihrist și aceasta nu cred că numai datorită apostaziei ci pentru că în urma unui devastator război nuclear peste întregul pământ vor mai rămâne foarte puțini oameni în viață, indiferent creștini sau nu. Și asta poate fi tot din mila marelui Dumnezeu, pentru că prea puțini vor putea îndura prigoana lui antihrist care va întrege toate prigoanele din istoria omenirii.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com